Erawan Tech Co.,Ltd. : วาล์วนิรภัยใช้ในระบบไอน้ำประสิทธิภาพเชื่อถือได้

สินค้า วาล์วนิรภัยใช้ในระบบไอน้ำประสิทธิภาพเชื่อถือได้

SAFETY  VALVE  FOR  STEAM

 

12.902

 

วาล์วนิรภัยความแม่นยำสูง มั่นใจได้ว่าระบายแรงดันตามที่

ได้ตั้งค่าเอาไว้  มิให้อุปกรณ์อื่นได้รับการเสียหาย  และ ไม่

ให้โรงงานได้รับความเสียหาย ได้รับการทดสอบทุกตัว 100 %

ผลิต และ ออกแบบ จากประเทศเยอรมันนี