Erawan Tech Co.,Ltd. : วาล์วลดแรงดันในระบบไอน้ำแม่นยำสูง

สินค้า วาล์วลดแรงดันในระบบไอน้ำแม่นยำสูง

PRESSURE REDUCING VALVE FOR  STEAM

 

 

41-23 

วาล์วลดแรงดันความแม่นยำสูง  จากประเทศเยอรมันนี

มีสปริงสองขดทำให้การตั้งค่าแรงดันขาออกแน่นนอนมาก

หัวแอคทูเอเตอร์ใช้แผ่นยางในการบาร์ล้านความดันขาออก

การปรับแรงดันสปริงจะขดตัวด้านล่างไม่สัมผัสกับความร้อน

ออกแบบควบคุมด้วยโกลบวาล์วเหมือนคอนโทรลววาล์ว