Erawan Tech Co.,Ltd. : โกลบวาล์วไอน้ำมีเบลโล่ป้องกันการรั่ว

สินค้า โกลบวาล์วไอน้ำมีเบลโล่ป้องกันการรั่ว

BELLOWS  SEAL  GLOBE  VALVE  

           

BOA - H

 

วาล์วไอน้ำระบบนี้มีเบลโล่และแคปบอดี้ ป้องกันการรั่วของไอน้ำขึ้นที่บริเวณก้านวาล์ว ในส่วนของหน้าวาล์วและบ่าวาล์วทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง   ทนทานต่อการใช้งาน  อายุการใช้งานยาวนาน  ปลอดภัย  ด้วยการใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ในการผลิต  ,  วัสดุคุณภาพสูง ภายใต้การควบคุม และ ออกแบบจากประเทศเยอรมันนี